Šta se menja kada se školi ukine podračun sopstvenih prihoda?


Odgovor:

Kada se školi, u ovom slučaju srednjoj školi, ukine podračun sopstvenih prihoda tada škola svoje poslovanje u ovom delu prihoda ostvaruje preko evidencionog računa trezora Republike. Način sticanja, kao i način trošenja sredstava iz izvora 04 – Sopstveni prihodi, ostaju nepromenjeni, u delu prava sticanja i prava raspolaganja.

Bitno je napomenuti da škola u ovom slučaju kada rashod i izdatak pokriva iz izvora 04 – Sopstveni prihodi, obaveze može preuzimati samo do nivoa ostvarenja tih prihoda. U vezi sa tim ako korisnik ne ostvari prihode iz izvora 04 – Sopstveni prihodi, finansiranje rashoda i izdataka planirani po tom osnovu neće se izvršavati na teret opštih prihoda budžeta.