Seminari u novembru: Beograd 2.novembar, Kaštel Ečka 8.novembar, Bečej 9.novembar, Hotel Ub 13-15.novembar


Beograd

Ub

CMN besplatni seminar za ustanove obrazovanja i vaspitanja, Beograd, Izmene i dopune ZJN i finansije, 2.novembar 2023.

Kotizacija za savetovanje je besplatna za direktore, pomoćnike direktora, sekretare i šefove računovodstva iz svih ustanova obrazovanja sa teritorije Grada Beograda. Predavači : ­prof. dr Marko Špiler, Nikola Živanćević i dr Natalija Keković 

CMN seminar, Izmene i dopune ZJN i ZJPPK, finansije i prosveta, 13-15.novembar 2023.

Predavači : Prof. dr Marko Špiler, Andrijana Jovanović, Nikola Živanćević, dr Slavica Jašić, dr Natalija Keković.

Cena 2 noći (3 dana): 2 puna pansiona u trokrevetnoj sobi -13.910,00 RSD po osobi; u dvokrevetnoj sobi: – 15.560,00 RSD po osobi. U jednokrevetnoj sobi: – 18.800,00 RSD.

Kaštel Ečka

Zrenjanin

CMN seminar, Izmene i dopune ZJN i ZJPPK, finansije i prosveta, 8.novembra 2023.

Predavači: prof. dr Marko Špiler – Osnivač CMN, Predsednik Komore javnih nabavki Srbije, Andrijana Jovanović – Zamenik predsednika Republičke komisija za JPP i koncesije, Nikola Živančević – CMN, Komora javnih nabavki Srbije, Dr Slavica Jašić – Pomoćnica Ministra prosvete za osnovno obrazovanje i predškolsko vaspitanje, 
Dr Natalija Keković – CMN, Urednik časopisa „Savremeno budžetsko poslovanje“, konsultant

CMN seminar, Izmene i dopune ZJN i ZJPPK, finansije i prosveta, 9.novembra 2023.

Predavači: prof. dr Marko Špiler – Osnivač CMN, Predsednik Komore javnih nabavki Srbije, Andrijana Jovanović – Zamenik predsednika Republičke komisija za JPP i koncesije, Nikola Živančević – CMN, Komora javnih nabavki Srbije, Dr Slavica Jašić – Pomoćnica Ministra prosvete za osnovno obrazovanje i predškolsko vaspitanje, 
Dr Natalija Keković – CMN, Urednik časopisa „Savremeno budžetsko poslovanje“, konsultant

Prijavljivanje se vrši na priloženoj prijavi ili na 011/3962-532 ili 063/197-56-00 ili na e-mail office@cmn.rs i danijelacmn@gmail.com

Sadržaj