Produženje roka za dostavljanje ponuda, Član 45. stav 6. ZJN