Izjava o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, Član 118. Stav 4. ZJN