Iskazivanje rashoda po osnovu amortizacije u 2024. godini


Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava u 2024. godini obračunatu ispravku vrednosti nefinansijske imovine iskazuju na teret kapitala, odnosno ne iskazuju rashod amortizacije i upotrebe sredstava za rad.