CMN MIŠLJENJA

Član 01-10 (Uvod i načela) (2)
Član 105-110 (Oglasi o JN) (0)
Član 11-21 (Izuzeci od primene) (0)
Član 111-117 (Kriterijumi za kvalitativni izbor privrednog subjekta) (0)
Član 118-119 (Način dokazivanja ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta) (0)
Član 120-124 (Dokazi o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta) (0)
Član 125-131 (e-Certis, registar ponuđača u RS, podizvođač i sl.) (0)
Član 132-134 (Kriterijumi za dodelu ugovora) (0)
Član 135-140 (Ponuda u postupku JN) (0)
Član 141-150 (Dodela ugovora) (0)
Član 151-153 (Ugovor o JN i okvirni sporazum) (0)
Član 154-163 (Izvršenje i izmene ugovora o JN i raskid ugovora) (0)
Član 164 (JN u oblasti odbrane i bezbednosti) (0)
Član 165-175 (Sektorske delatnosti) (0)
Član 176-177 (Ponude koje obuhvataju proizvode poreklom iz trećih država) (0)
Član 178-182 (Kancelarija za JN) (0)
Član 183-184 (Portal JN) (0)
Član 185 (Osposobljavanje i usavršavanje za obavljanje poslova JN) (0)
Član 186-203 (Republička komisija za zaštitu prava u postupcima JN) (0)
Član 204-220 (Postupak zaštite prava) (0)
Član 22-26 (Mešovita nabavka) (0)
Član 221-227 (Postupak pred Republičkom komisiom) (0)
Član 228-229 (Sudska zaštita) (0)
Član 230-235 (Posebna ovlašćenja Republičke komisije) (0)
Član 236-238 (Kaznene odredbe) (0)
Član 239-247 (Prelazne i završne odredbe) (0)
Član 27-28 (Pragovi) (0)
Član 29-36 (Određivanja procenjene vrednosti JN i podela u partije) (0)
Član 37 (Rezervisane JN) (0)
Član 38-41 (Zaštita podataka, dokumentacija i evidentiranje postupaka) (0)
Član 42-43 (Jezik u postupku JN i valuta) (0)
Član 44-48 (Komunikacija u postupku JN) (0)
Član 49-50 (Sprečavanje korupcije i sukoba interesa) (0)
Član 51-63 (Postupci JN) (0)
Član 64-65 (Minimalni broj kandidata) (0)
Član 66-67 (Okvirni sporazum) (0)
Član 68 (Sistem dinamične nabavke) (0)
Član 69-70 (Sistem kvalifikacije) (0)
Član 71-74 (Elektronska licitacija i elektronski katalozi) (0)
Član 75-76 (Društvene i druge posebne usluge) (0)
Član 77 (konkurs za dizajn) (0)
Član 78-84 (Centralizovane i zajedničke JN) (0)
Član 85-87 (Računanje i određivanje rokova) (0)
Član 88-92 (Plan JN) (0)
Član 93-97 (Konkursna dokumentacija sadržina) (0)
Član 98-104 (Tehničke specifikacije i korišćenje oznaka) (0)
Član 1-3 (Predmet zakona i definicija) (0)
Član 102-104 (Prijem i otvaranje ponuda) (0)
Član 105-111 (Dodela ugovora) (0)
Član 112-116 (Ugovor o JN) (0)
Član 117-126 (JN u oblasti vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskih usluga) (0)
Član 127-131 (JN u oblasti odbrane i bezbednosti) (0)
Član 132-133 (Evidencija i izveštaji o JN) (0)
Član 134-137 (Službenik i uprava za JN) (0)
Član 138-147 (Republička komisija za zaštitu prava u postupcima JN) (0)
Član 14-16 (Zaštita podataka, dokumentacija i evidentiranje postupaka) (0)
Član 148-159 (Postupak zaštite prava) (0)
Član 160-167 (Posebna ovlašćenja Republičke komisije) (0)
Član 168 (Ništavnost ugovora) (0)
Član 169-171 (Kaznene odredbe) (0)
Član 17-20 (Jezik, valuta i komunikacija) (0)
Član 172-178 (Prelazne i završne odredbe) (0)
Član 21-30 (Sprečavanje korupcije i sukoba interesa) (0)
Član 31-39a (Postupak JN) (0)
Član 4-8 (Predmet ugovora o JN) (0)
Član 40-41 (Posebni oblici postupka JN) (0)
Član 42-47 (Elektronska licitacija) (0)
Član 48-50 (Centrelizovane JN) (0)
Član 51 (Plan nabavki) (0)
Član 52-54 (Pokretanje postupka) (0)
Član 55-60 (Oglasi o JN) (0)
Član 61-63 (Konkursna dokumentacija) (0)
Član 64-69 (Procenjena vrednost JN) (0)
Član 70-74 (Tehničke specifikacije) (0)
Član 75-79 (Uslovi za učešće u postupku JN) (0)
Član 80-81 (Ponuda sa podizvođačem i zajednička ponuda) (0)
Član 82-83 (Negativne reference) (0)
Član 84-86 (Kriterijumi za dodelu ugovora) (0)
Član 87-93 (Ponuda u postupku JN) (0)
Član 9-13 (Načela JN) (0)
Član 94-101 (Rokovi u postupku JN) (0)

Menadžment javnih nabavki

Rešenja republičke komisije

Zakonodavni okviri