Povećanje plata za korisnike budžetskih sredstava i korisnike sredstava OSO od 1.1.2024. godine


U 2024. godini zaposlenima kod korisnika budžetskih sredstava, odnosno korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje plate će se povećati za 10% počev od plate za januar 2024. godine.